פורטל חיפה.נט > הסתדרות המורים סניף חיפה : Skip Navigation Linksפרוייקיטם ייחודיים בבתי ספר
פרוייקיטם ייחודיים בבתי ספר
 פרוייקטים ייחודייים במערכת החינוך ובהסתדרות המורים
 
 פרוייקטים שהתקיימו במערכת בשנת הלימודים ....

 שנת תשע"ו

https://haifanet.org.il/itu/DocLib8/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95/%D7%A2%D7%A8%D7%91%20%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1%20%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%94%2024.12.15.JPG


https://haifanet.org.il/itu/DocLib8/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C.jpg

מורי ביה"ס ויצ"ו אחוזת ילדים עם מחשבים ניידים

 

https://haifanet.org.il/itu/DocLib8/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.jpg
 

 שנת תשע"ה

https://haifanet.org.il/itu/DocLib15/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%A7%D7%99.JPG
 

® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats